Už 20 rokov s Vami

Materiály

MATERIÁLY PRE OBNOVU STRECHY

MINERAL DESIGN – Popis materiálu

thumb-min-design

Pásy MINERAL DESIGN sú novou generáciou výrobkov INDEX, ktoré majú ochranný minerálny posyp. Vrchný posyp už nie je ďalej len jednofarebný, jeho význam prechádza aj do roviny estetickej, kde sa využívajú vzory klasických skladaných strešných krytín, alebo iné, zaujímavé vzory s priestorovým efektom, tvoriace z klasickej povlakovej modifikovanej bitúmenovej strešnej krytiny nový druh krytiny, použiteľnej aj pre tých najnáročnejších zákazníkov.

Tieto pásy sú vyrobené z destilovaného bitúmenu, určeného na priemyselné použitie, s pridanými elastometrickými a plastometrickými polymérmi. Tieto sa pridávajú do asfaltu za účelom dosiahnutia lepších charakteristík zmesí, ktorej stála báza je tvorená bitúmerom, v ktorom sú disperzne obsiahnuté polyméry. Charakteristiky takého bitúmenu sú potom determinované polymetrickou matricou a nie samotným bitúmenom, aj keď tento je najkonzistentnejšou prísadou v zmesi.

thumb-min-nova

Technické dispozície takéhoto polymér-bitúmenu sú teda značne vylepšené, napr. odolnosť voči vysokým a nízkym teplotám pri zachovaní ideálnej priľnavosti a absolútnej vodonepriepustnosti.

MINERAL DESIGN, aj pri svojom dekoratívnom efekte splňuje po technickej stránke krytinu, vhodnú pre náročné hydroizolácie s požadovanou vysokou životnosťou. Vyrába sa o plošnej hmotnosti 4,5 kg/m2, s nosnou vložkou z polyesterových vlákien, alebo s tzv.”TRIARMATO” kombináciou troch nosných vložiek.

Technické listy:

TECHNOLÓGIA RENOVÁCIE STRIECH

Obnova starých a zatekajúcich striech je vykonávaná bez demontáže jestvujúcej krytiny, pričom vzorovaný dekoratívny materiál Mineral Design je natavený pomocou plameňa priamo na eternitové tabule, asfaltový šindeľ, drevené doskovanie alebo plech. Táto technológia je vhodná aj na tvorbu nového strešného plášťa, ktorý je vhodný aj na následné zateplenie strechy.

PRACOVNÝ POSTUP

Strecha sa očistí od machu a nánosov nečistôt. Okraje strešnej konštrukcie sa spevnia odkvapovými plechmi. Na takto pripravenú plochu sa nataví dekoratívny materiál napustený modifikovaným bituménom, pričom vodo-nepriepustnosť je zabezpečená 10 cm prekrytím spojov v pozdĺžnom smere. Odvetrávanie strechy je riešené pomocou strešných vetrákov. Pás Mineral Design je možné nataviť i na zvislé plochy napr.: komíny, atiku, vikier a pod.

Použitie izolačných pásov MINERAL DESIGN

Pásy MINERAL DESIGN reprezentujú evolúciu vo svete mäkkých povlakových krytín. Architekti a projektoví inžinieri majú teraz možnosť použiť tento nový druh a nahradiť tak niektoré staršie typy mäkkých krytín, ktoré sa v minulosti neosvedčili. Variabilný dizajn keramického posypu umožňuje splniť prakticky akékoľvek nároky zo strany zákazníka na estetický výzor strechy a jej farebnosť. S MINERAL DESIGN-om teraz budú strechy škôl, kostolom, či panelákov pestrofarebné so širokou škálou vzorov pre krajší výzor krajiny, kde žijeme.

Záruka kvality

Pásy MINERAL DESIGN a MINERAL NOVA sú vyrábané pod neustálym laboratórnym dohľadom a firma INDEX S. p. A. je držiteľom dvoch hlavných celoeurópskych systémov kvality. Je to certifikát ISO 9001, ktorý je hlavnou európskou normou pre dodržiavanie firemného systému kvality. Druhý certifikát je ISO 14001, ktorý určuje vlastnosti výrobkov firmy, ktoré majú vplyv na životné prostredie.Každý z týchto certifikátov je neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu každej firmy, ktorá chce presadiť svoje výrobky na dnešnom európskom trhu.